Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Policia > Comunicació de l'existència de vehicles abandonats a la via pública
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit dóna dret a sol·licitar la retirada de vehicles que es troben abandonats a la via pública.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

No es requereix aportar cap documentació.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Com sol·licitar el tràmit

A través d'instància presentada a l'OAV (Rbla. Francesc Macià, 59, d'Arenys de Munt) o instància presentada a través de la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Àmbit Temàtic

Via pública i mobilitat


Formulari en suport paper