Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits ambientals > Petició de recollida de mobles i andròmines
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells, complint les condicions que fixi l'Ajuntament.

L'interessat ha de trucar a Recolte (900 402 033) de dilluns a divendres de 8 a 19 h per tal de concertar data i hora de recollida.

Preu

gratuït

Qui el pot demanar

Tots els usuaris de residus domiciliaris d'Arenys de Munt

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

L'interessat ha de trucar a Recolte (900 402 033) de dilluns a divendres de 8 a 19 h per tal de concertar data i hora de recollida.

Els usuaris han de deixar els voluminosos els dies convinguts en la trucada telefònica, en el punt que se'ls indiqui convenientment.

No es poden abocar quantitats superiors a 150 kg de pes o bé un volumsuperior a 1 m3. en aquest cas caldrà portar-los a la deixalleria.

En cap cas els voluminosos dipositats a la via pública poden impedir el lliure pas de vehicles i vianants.

Documentació que cal aportar

No es requereix aportar cap documentació.

Tràmit pas a pas

Trucar a Recolte per concertar data i hora.

Portar els mobles i trastos vells el dia i hora al punt indicat.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Com sol·licitar el tràmit

Trucar a Recolte (900 402 033) de dilluns a divendres de 8 a 19 h per tal de concertar data i hora de recollida.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 

Àmbit Temàtic

Salut pública i Medi Ambient


Formulari en suport paper