Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits genèrics > Instància Genèrica
Informació sobre el tràmit

INSTÀNCIA GENÈRICA

 

Descripció

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Mitjans de pagament

Cap

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de ser representant, haurà d'indicar el número d'inscripció en el registre d'apoderaments de la Generalitat de Catalunya.

Termini de resolució

El termini general màxim que l'Ajuntament té per resoldre les sol·licituds és de 3 mesos des del moment de la presentació d'aquestes al Registre General, excepte que la normativa aplicable al procediment n'estableixi un de diferent,que podeu consultar en el document que es troba al preu de la pàgina.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'OAV

Online a través de la Seu Electrònica

Normativa general que afecta al tràmit

-Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

-Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Efectes del silenci administratiu

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Àmbit Temàtic

Relació amb l'Administració


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper